Danh sách các bé cần được hỗ trợ

Xin đưa ra danh sách các bé cần sự trợ giúp, hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Để giúp đỡ, các mạnh thường quân có thể liên hệ trực tiếp với gia đình các bé thông qua thông tin liên lạc. Hoặc cách khác, có thể liên hệ với Anh Huỳnh Long Hồ là người phụ trách Quỹ hỗ trợ của website. Thông tin liên lạc xin xem ở phần Quỹ hỗ trơ --> Liên hệ.

Danh sách các bé cần trợ giúp:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lịch tư vấn

Địa chỉ tin cậy

Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập817,505
  • Truy cập hôm nay179