Lồng Ngực - Mạch Máu

 • KÉN KHÍ

  Định nghĩa

  Chẩn đoán

  Điều trị

  Tiên lượng

 • THOÁT VỊ HOÀNH

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi - Tiên lượng

 • THÔNG LIÊN THẤT

  Thông liên thất là gì?

  Hậu quả lên tim và trẻ ra sao?

  Các xét nghiệm cần thiết.

  Điều trị - Theo dõi ra sao?

 • THÔNG LIÊN NHĨ

  Thông liên nhĩ là gì?

  TLN ảnh hưởng thế nào lên trẻ?

  Có cần phải phẫu thuật?

  Điều trị và theo dõi ra sao?

 • TỨ CHỨNG FALLOT

  Tứ chứng Fallot là gì?

  Biểu hiện ra sao?

  Phương pháp điều trị

  Theo dõi sau mổ

 • CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH

  Định nghĩa

  Nguyên nhân của bệnh

  Phương thức điều trị

  Theo dõi bệnh

 • Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập840,136
  • Truy cập hôm nay206