Bệnh lý

 • GÃY LỒI CẦU NGOÀI

  Nguyên nhân

  Biến chứng

  Điều trị

  Theo dõi

 • GÃY XƯƠNG ĐÒN

  Gãy xương đòn là gì?

  Có cần chụp XQ để không?

  Có cần phải mổ không?

  Theo dõi ra sao?

 • NEUROBLASTOMA

  Định nghĩa

  Triệu chứng-Chẩn đoán

  Phương pháp điều trị 

  Tiên lượng

 • TRẬT KHỚP HÁNG

  Nguyên Nhân

  Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi

 • U WILMS

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều Trị - Tiên lượng

  Phòng ngừa - Theo dõi

 • THOÁT VỊ RỐN

  Khái niệm

  Triệu chứng

  Điều trị 

  Theo dõi 

 • XOẮN DẠ DÀY

  Khái niệm

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Xét nghiệm

  Điều trị - Theo dõi

 • THỦNG DẠ DÀY

  Khái niệm

  Các xét nghiệm cần làm

  Điều trị

  Tiên lượng - Theo dõi

 • TẮC RUỘT SƠ SINH

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi - Tiên lượng

 • Pages

  Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập817,466
  • Truy cập hôm nay140