Bệnh lý

 • HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi

 • THOÁT VỊ HOÀNH

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi - Tiên lượng

 • CHẤN THƯƠNG ĐẦU

  Chấn thương đầu là gì?

  Tại sao lại nguy hiểm?

  Chẩn đoán - CTscan

  Điều Trị - Tiên lượng

 • RÒ HẬU MÔN TIỀN ĐÌNH

  Định nghĩa - Phân Loại

  Triệu chứng - Chẩn Đoán

  Phương pháp Điều trị

  Biến chứng - Theo dõi

 • THOÁT VỊ ỐNG NUCK

  Thoát vị ống Nuck là gì?

  Triệu chứng cấp cứu?

  Điều trị

  Theo dõi

 • THÔNG LIÊN THẤT

  Thông liên thất là gì?

  Hậu quả lên tim và trẻ ra sao?

  Các xét nghiệm cần thiết.

  Điều trị - Theo dõi ra sao?

 • THÔNG LIÊN NHĨ

  Thông liên nhĩ là gì?

  TLN ảnh hưởng thế nào lên trẻ?

  Có cần phải phẫu thuật?

  Điều trị và theo dõi ra sao?

 • TỨ CHỨNG FALLOT

  Tứ chứng Fallot là gì?

  Biểu hiện ra sao?

  Phương pháp điều trị

  Theo dõi sau mổ

 • NGÓN TAY CÒ SÚNG

  Ngón tay cò súng là gì?

  Chẩn đoán ra sao?

  Cách thức điều trị

  Theo dõi sau mổ

 • Pages

  Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập817,448
  • Truy cập hôm nay122