Bệnh lý

 • NANG ỐNG MẬT CHỦ

  Nang ống mật chủ là gì?

  Triệu chứng ra sao?

  Điều trị như thế nào?

  Theo dõi sau mổ?

 • THẬN NƯỚC

  Thận nước là gì?

  Nguy hiểm không?

  Điều trị như thế nào?

  Theo dõi ra sao?

 • TINH HOÀN ẨN

  Định nghĩa, phân loại.

  Nguy cơ tinh hoàn ẩn.

  Chẩn đoán.

  Điều trị.

 • SONG THAI DÍNH NHAU

  Giới thiệu tổng quát.

  Vấn đề y đức.

  Vấn đề trong phẫu thuật.

  Nguy cơ sau phẫu thuật.

 • Pages

  Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập817,501
  • Truy cập hôm nay175