Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/phauthuatnhi.com/public_html/sites/all/modules/contrib/counter/counter.lib.inc).

Tiêu Hoá - Gan Mật

 • TEO THỰC QUẢN

  Khái niệm

  Triệu chứng

  Điều trị

  Tiên lượng

 • RÒ CẠNH HẬU MÔN

  Khái niệm

  Triệu chứng

  Điều trị

  Tái khám

 • VIÊM RUỘT THỪA

  Định nghĩa

  Chẩn đoán

  Điều trị

  Biến chứng

 • THOÁT VỊ RỐN

  Khái niệm

  Triệu chứng

  Điều trị 

  Theo dõi 

 • XOẮN DẠ DÀY

  Khái niệm

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Xét nghiệm

  Điều trị - Theo dõi

 • THỦNG DẠ DÀY

  Khái niệm

  Các xét nghiệm cần làm

  Điều trị

  Tiên lượng - Theo dõi

 • TẮC RUỘT SƠ SINH

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi - Tiên lượng

 • HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI

  Định nghĩa

  Triệu chứng - Chẩn đoán

  Điều trị

  Theo dõi

 • RÒ HẬU MÔN TIỀN ĐÌNH

  Định nghĩa - Phân Loại

  Triệu chứng - Chẩn Đoán

  Phương pháp Điều trị

  Biến chứng - Theo dõi

 • Pages

  Lịch tư vấn

  Địa chỉ tin cậy

  Lượt truy cập

  • Tổng lượt truy cập757,902
  • Truy cập hôm nay58