Phòng Khám Nội, Nhi Vạn Hạnh

22 Trần Nhân Tôn, F2, Q10, TP. HCM

TS.BS Trần Thanh Trí, chiều thứ 5 hằng tuần, 17h-20h.

ThS.BS. Hồ Phi Duy, chiều Thứ 2,4,6 hằng tuần, 17h-20h.

Đặt hẹn: 0902437876 – BS. Phi Duy