Các loại bệnh

Bài nổi bật

U quái ở trẻ em

by Kiet Phan in Bệnh thường gặp 0

1. Đại cương U quái là loại u bao gồm nhiều loại tế bào có nguồn gốc từ 3 lá mầm thời kỳ phôi thai. Khối u có thể bao gồm lông, tóc, răng, xương, [...]

Ban quản trị

TS BS Trần Thanh Trí

ThS BS Hồ Phi Duy

BS Lưu Nguyễn An Thuận

BS Trần Minh Tân

BSCK2 Bùi Hải Trung

ThS BS Phan Tuấn Kiệt

2. Additionally, paste this code immediately after the opening tag: