Các loại bệnh

Bài nổi bật

U tinh hoàn

by Kiet Phan in Bệnh thường gặp 0

Đại cương U tinh hoàn chiếm 1-2% các khối u ở trẻ em.Hai đỉnh tuổi thường gặpTrước 2 tuổiTuổi thành niên2-3% có thể bị hai bênU tinh hoàn có thể có nguồn gốc từ bất [...]

Ban quản trị

TS BS Trần Thanh Trí

ThS BS Hồ Phi Duy

BS Lưu Nguyễn An Thuận

BS Trần Minh Tân

BSCK2 Bùi Hải Trung

ThS BS Phan Tuấn Kiệt

2. Additionally, paste this code immediately after the opening tag: