Các loại bệnh

Bài nổi bật

Lymphoma

by Kiet Phan in Bệnh thường gặp 0

1. Đại cương Lymphoma là một loại ung thư ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết.Hệ thống bạch huyết (hình 1) là một phần của hệ thống miễn dịch, hệ thống bảo vệ tự nhiên [...]

Ban quản trị

TS BS Trần Thanh Trí

ThS BS Hồ Phi Duy

BS Lưu Nguyễn An Thuận

BS Trần Minh Tân

BSCK2 Bùi Hải Trung

ThS BS Phan Tuấn Kiệt

2. Additionally, paste this code immediately after the opening tag: