Các loại bệnh

Bài nổi bật

Túi thừa Meckel

by trankhon in Bệnh thường gặp 0

Túi thừa Meckel là gì? Trong giai đoạn bào thai, trong cuốn rốn của thai nhi có nhiều cấu trúc khác nhau bao gồm mạch máu cuống rốn, ống noãn hoàn và ống niệu rốn… [...]

Ban quản trị

TS BS Trần Thanh Trí

ThS BS Hồ Phi Duy

BS Lưu Nguyễn An Thuận

BS Trần Minh Tân

BSCK2 Bùi Hải Trung

ThS BS Phan Tuấn Kiệt

2. Additionally, paste this code immediately after the opening tag: