ngon du o em be
Bệnh thường gặp

Ngón dư đơn giản

Dị tật thừa ngón là một dị tật bẩm sinh của con người có thừa số ngón chân hay ngón tay.
Ngón dư có thể gồm mô, xương, khớp. Đôi khi ngón dư chỉ là mô nối vào cơ thể bằng sợi xơ nhỏ. […]